Jednostki oświatowe

Ważnym aspektem naszego Projektu jest możliwość bezpłatnego podłączenia do sieci szybkiego, symetrycznego Internetu szerokopasmowego o przepustowości powyżej 100 Mb/s do wybranych Placówek Oświatowych z obszaru realizacji projektu, zgodnie z poniższą listą:

Lista Placówek Oświatowych

Infrastruktura wybudowana w ramach niniejszej inwestycji da możliwość przyłączenia wybranych Placówek Oświatowych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), której celem jest zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu umożliwiającego korzystane z szeregu zaawansowanych, nowoczesnych usług, które do tej pory były często niedostępne ze względu na ograniczenia techniczne.


Co zapewniamy Placówce Oświatowej w ramach Projektu?

W ramach Projektu oferujemy nieodpłatne doprowadzenie łącza światłowodowego do Placówki Oświatowej oraz instalację i uruchomienie urządzeń - czyli łącze dostępowe do szkoły umożliwiające świadczenie usługi dostępu do Internetu.


WAŻNE!

Łącze dostępowe do szkoły ≠ świadczenie usługi dostępu do Internetu


Operator OSE dzierżawi łącze od Operatora (Zicom Infrastruktury Sp. z o.o.) – właściciela infrastruktury i świadczy szkole usługę dostępu do Internetu wraz z centralnie zarządzanymi usługami bezpieczeństwa sieciowego.