Prognoza Rozbudowy Zasięgu Sieci w III kw. 2021

W zakładce "dla Operatorów" zamieściliśmy Prognozę Rozbudowy Zasięgu Sieci w III kwartale 2021 r., zawierającą planowaną liczbę Punktów Adresowych, dla których zostanie uruchomione świadczenie Usług w danej miejscowości (wraz z kodami SIMC) oraz odpowiadającymi im Punktami Dostępu do Usługi (węzłami). 

Zapraszamy do zapoznania się z Prognozą.